Röntgen és XRF

A Bowman XRF analizátorok röntgenfluoreszcens technológiát használnak az anyagvastagság és összetétel elemzésére. A röntgensugárzást Wilhelm Rontgen német fizikus fedezte fel 1895-ben. Azt az ismeretlen fényforrást, amely miatt a filmje exponált, „röntgennek” nevezte, és felfedezését a kezének röntgenfelvételével tette közzé.

Ma már ismert, hogy a röntgen az elektromágneses sugárzás egyik formája, amelynek frekvenciája az ultraibolya és a gamma sugárzás között van. A legtöbb röntgensugárzás hullámhossza 0.01 és 10 nanométer között van, amint azt az 1. ábra mutatja, a frekvencia alacsonytól a magasig.

Ábra 1

Wilhelm Conrad Roentgen 1901-ben kapta meg az első fizikai Nobel-díjat.

A röntgensugárzás részecskeként (Photon) is meghatározható, és eV energiaegység segítségével írható le. Az energiaegység és a hullámhossz egység felcserélhető. Ezért a röntgensugárzás hullám és részecske is. Ez egy fontos fogalom a röntgensugárzás tulajdonságainak megértésében.

Röntgensugarakat a Bremsstrahlung, azaz egy elektron vagy más töltött részecske elhajlása hozható létre. A röntgencső belsejében az elektronok felgyorsulnak a célanyagig. Becsapódáskor az elektronok kinetikus energiája röntgensugárzásba és hővé alakul át.

Érdekes megjegyezni, hogy a hullám tulajdonságai nem magyarázzák a fotoelektromos hatást. Albert Einstein és Max Planck azt javasolta, hogy a fény nem hullámként, hanem meghatározott energiatartalmú diszkrét „csomagokként” viselkedik. Évekkel később Gilbert Lewis amerikai kémikus fotonoknak nevezte el a fénycsomagokat. De az emberek szkeptikusak maradtak Einstein elméletével kapcsolatban egészen 1923-ig, amikor is Arthur Compton amerikai fizikus felfedezte a röntgensugárzás szórását. Röntgensugárzással bombázta a grafitot, és megállapította, hogy a szóró röntgensugárzásnak kevesebb az energiája. A jelenséget Compton-szórásnak nevezték el, amit az Einstein-Planck elmélet magyaráz. Az elektronnal való ütközés során egy részecske, mint a röntgensugár, lendületének egy részét átadja az elektronnak, és ennek eredményeként a röntgensugár más irányban eltérül, és kevesebb energiával és eltérő hullámhosszal bocsát ki.

Wilhelm Roentgen
1845 - 1923

Míg az Einstein-Planck elmélet megmagyarázza a Compton-szórást, van egy probléma. A lendület birtoklásához a fotonnak tömeggel kell rendelkeznie, mert a klasszikus fizikában az impulzus definíciója a tömeg és a sebesség. De a fotonnak nincs tömege. A választ Einsteintől kapta, aki azt feltételezte, hogy alapvető értelemben az energia és a tömeg egyenértékű és felcserélhető. Koncepcióját a híres kapcsolatba, az E=MC2-be fogalmazta meg. Évekkel később Einstein megkapta a fizikai Nobel-díjat fotoelektromos elméletéért.

A röntgen-fluoreszcencia a fotoelektromos kölcsönhatáshoz kapcsolódik. Amikor fotoelektromos kölcsönhatás lép fel, egy elektron kiesik a pályájáról, üresedést hozva létre. A magasabb energiájú pályákról érkező elektronok mozoghatnak, hogy betöltsék ezt az üresedést. A két pálya közötti energiakülönbség fluoreszcens röntgen, azaz másodlagos röntgen formájában szabadul fel. Az egyes elemekből származó fluoreszcens röntgensugárzásnak van egy jellemző energiája, és ezt jellegzetes röntgensugárzásnak nevezik.

Gilbert N. Lewis
1875 - 1946