Wzorce kalibracji dla ogólnego wykończenia metalu

Wzorce XRF

Firma Bowman dostarcza wzorce referencyjne dla precyzyjnej kalibracji dowolnej grubości powłoki XRF i systemu analizy pierwiastkowej.

Dostarczamy folie jedno i wielowarstwowe, jak również twarde standardy w każdej powszechnej grubości, dla aluminium, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, złota, żelaza, indu, ołowiu, niklu i niklu bezprądowego, palladu, platyny, rodu , srebro, tantal, cyna, tytan i cynk.

Bowman dostarcza pojedyncze i wielowarstwowe folie oraz twarde standardy dla wszystkich urządzeń i aplikacji XRF.

Folie 3 warstwowe Cr / Ni / Cu (Chrom / Nikiel / Miedź)
Cr Ni Cu
μin mikronów μin mikronów μin mikronów
10 0.25 200 5 200 5
10 0.25 200 5 500 12.5
20 0.5 200 5 500 12.5
10 0.25 200 5 700 17.8
10 0.25 400 10 700 17.8
Zn-Ni / Fe (cynk-nikiel / żelazo lub stal)
μin μm % Zn % Ni
100 2.5 85 15
200 5 85 15
400 10 85 15
500 12.5 85 15
600 15 85 15
800 20 85 15
Folie Ag (srebrne)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
100 2.5
150 3.8
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
600 15
800 20
1200 30
1500 37.5
2000 50
Folie Al (aluminiowe)
μin μm
10 0.25
120 1
10 3
200 5
500 12.5
1000 25
2000 50
Folie Cd (kadm)
μin μm
80 2
200 5
300 7.5
400 10
600 15
1000 25
1500 37.5
Folie Co (Cobalt)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
300 7.5
500 12.5
800 20
Folie Cr (Chrom)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
400 10
500 12.5
Folie Cu (miedziane)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1.0
100 2.5
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
700 17.5
800 20
900 22.5
1100 27.5
Folie Fe (żelazo)
μin μm
4 0.1
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
240 6
300 7.5
500 12.5
700 17.5
1000 25
Folie In (ind)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
200 5
240 6
400 10
600 15
1000 25
1600 40
Folie Ni (nikiel)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
30 0.8
40 1
50 1.3
60 1.5
80 2.0
100 2.5
120 3
150 3.8
200 5
250 6.3
320 8
400 10
500 12.5
600 15
700 17.5
800 20
900 22.5
1000 25
1200 30
Folia Ni-P (bezprądowe powłoki niklowe) bez certyfikowanego fosforu *
μin μm %P % Ni
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
550 13.8 4 96
600 15 4 96
80 2 8 96
100 2.5 8 96
200 5 8 96
250 6.3 8 96
300 7.5 8 96
400 10 8 96
600 15 8 96
700 17.5 8 96
125 3.1 12 88
250 6.3 12 88
330 8.3 12 88
450 11.3 12 88
* Dla Ni-P z certyfikowanym% wag. P patrz Folie aluminiowe.
Folie Pb (ołów)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
160 4
200 5
360 9
Folie Pd (pallad)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
60 1.5
80 2
120 3
200 5
Folie Pt (platyna)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
Folie Rh (rod)
μin μm
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
Folie Sn (cyna)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
200 5
400 10
600 15
800 20
900 22.5
1200 30
1600 40
2400 60
3000 75
Folie Ta (tantal)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
60 1.5
80 2
Folie Ti (tytan)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
120 3
200 5
400 10
600 15
Folie Sn (cyna)
μin μm
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
120 3
240 6
320 8
400 10
600 15
800 20
1200 30
Folie 2 warstwowe (srebro/nikiel)
Ag Ni
μin mikronów μin mikronów
45 1.1 90 2.3
45 1.1 200 5
45 1.1 400 10
160 4 200 5
160 4 400 10
Folie 2 warstwowe Au / Ni (złoto / nikiel)
Au Ni
μin mikronów μin mikronów
2 0.05 100 2.5
4 0.1 60 1.5
4 0.1 100 2.5
4 0.1 160 4
4 0.1 240 6
10 0.25 60 1.5
10 0.25 300 7.5
10 0.25 350 8.8
20 0.5 30 0.8
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 100 2.5
40 1 230 5.8
40 1 400 10
60 1.5 120 3
80 2 120 3
80 2 300 7.5
90 2.3 180 4.5
100 2.5 200 5
Folie 2 warstwowe Au / Ni-P (Gold / Bezprądowe powłoki Niklowe) *
Au Skakać
μin mikronów μin mikronów
2 0.05 120 3
4 0.1 240 6
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 200 5
40 1
80 2
* - nominalna skład niklu bez użycia elektrolitu to 92% Ni 8% P
Folie 2 warstwowe Au / Pd (Złoto / Pallad)
Au Pd
μin mikronów μin mikronów
10 0.25 40 1
10 0.25 100 2.5
30 0.8 40 1
30 0.8 100 2.5
30 0.8 150 3.8
Folie 2 warstwowe Au / Ag (złoto / srebro)
Au Ag
μin mikronów μin mikronów
30 0.8 100 2.5
30 0.8 400 10
100 2.5 100 2.5
100 2.5 130 3.3
100 2.5 425 10.6
Folie 2 warstwowe Ni / Cu (nikiel / miedź)
Ni Cu
μin mikronów μin mikronów
200 5 200 5
200 5 500 112.5
300 7.5 300 7.5
500 12.5 200 5
Folie 2 warstwowe Rh / Ni (Rod / nikiel)
Rh Ni
μin mikronów μin mikronów
5 0.13 125 3.1
7 0.18 200 5
10 0.25 100 2.5
10 0.25 240 6
10 0.25 400 10
15 0.38 100 2.5
15 0.38 200 5
15 0.38 400 10
20 0.5 300 7.5
Folie 2 warstwowe Sn / Ni (cyna / nikiel)
Sn Ni
μin mikronów μin mikronów
50 1.3 150 3.8
50 1.3 400 10
180 4.5 150 3.8
180 4.5 400 10
Folie Au-Ag (złoto-srebrne)
μin mikronów % Au % Ag
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
2 0.05 50 50
4 0.1 50 50
40 1 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
2 0.05 90 10
4 0.1 90 10
Folie Au-Cu (złoto-miedź)
μin mikronów % Au % Cu
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
40 1 60 40
100 2.5 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 65 35
120 3 65 35
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
Folie Au-Sn (złoto-cyna)
μin mikronów % Au % Sn
80 2 80 20
120 3 80 20
200 5 80 20
320 8 80 20
400 10 80 20
500 12.5 80 20
800 20 80 20
Folie Cu-Sn (miedź-cyna)
μin mikronów % Cu % Sn
1000 25 95 5
2000 50 95 5
Folie Cu-Zn (miedź-cynk)
μin mikronów % Cu % Zn
100 2.5 63 37
200 5 63 37
500 12.5 63 37
Folie Ni-Cr (nikiel-chrom)
μin mikronów % Ni % Cr
4 0.1 80 20
10 0.25 80 20
20 0.5 80 20
Folie Ni-Fe (nikiel-żelazo)
μin mikronów % Ni % Fe
60 1.5 50 50
160 4 50 50
40 1 80 20
80 2 80 20
120 3 80 20
160 4 80 20
240 6 80 20
Folia Ni-P (bezprądowe niklowanie) Certyfikowany fosfor*
μin mikronów % Cu % Zn
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
550 13.8 4 96
600 15 4 96
80 2 8 92
100 2.5 8 92
200 5 8 92
250 6.3 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
600 15 8 92
700 17.5 8 92
125 3.1 12 88
250 6.3 12 88
330 8.3 12 88
450 11.3 12 88
* Niecertyfikowane normy wt% P można znaleźć pod foliami jednowarstwowymi.
Folie Zn-Al (cynkowo-aluminiowe)
μin mikronów % Zn %Glin
200 5 95 5
480 12 95 5
720 18 95 5
Ni-P / Al (Bezprądowe powłoki niklowe / aluminium) Certyfikowany fosfor *
μin mikronów %P % Ni
70 1.8 6 94
140 3.5 6 94
125 3.1 8 92
150 3.8 8 92
175 4.4 8 92
200 5 8 92
250 6.3 8 92
375 9.4 8 92
450 11.3 8 92
500 12.5 8 92
650 16.3 8 92
750 18.8 8 92
120 3 10 90
200 5 10 90
250 6.3 10 90
400 10 10 90
575 14.4 10 90
* Niecertyfikowane standardy% P można znaleźć w Planie jednowarstwowe
Ni-P / Cu (Bezprądowe powłoki niklowe / miedź) Certyfikowany fosfor *
μin mikronów %P % Ni
150 3.8 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
500 12.5 8 92
700 17.5 8 92
1000 25 8 92
60 1.5 10 90
80 2 10 90
100 2.5 10 90
140 3.5 10 90
130 3.3 12 88
230 5.8 12 88
350 8.8 12 88
450 11.3 12 88
1200 30 12 88
* Niecertyfikowane standardy% P można znaleźć w Planie jednowarstwowe
Ni-P / Fe (Bezprądowe powłoki niklowe / żelazo lub stal) Certyfikowany fosfor*
μin mikronów %P % Ni
80 2 4 96
125 3.1 4 96
150 3.8 4 96
200 5 4 96
240 6 4 96
350 8.8 4 96
450 11.3 4 96
550 13.8 4 96
80 2 6 94
100 2.5 6 94
120 3 6 94
150 3.8 6 94
220 5.5 6 94
360 9 6 94
400 10 6 94
500 12.5 6 94
600 15 6 94
750 18.8 6 94
100 2.5 8 92
150 3.8 8 92
200 5 8 92
250 6.3 8 92
300 7.5 8 92
350 8.8 8 92
400 10 8 92
450 11.3 8 92
500 12.5 8 92
600 15 8 92
800 20 8 92
100 2.5 10 90
120 3 10 90
160 4 10 90
200 5 10 90
250 6.3 10 90
350 8.8 10 90
400 10 10 90
450 11.3 10 90
500 12.5 10 90
700 17.5 10 90
800 20 10 90
* Niecertyfikowane standardy% P można znaleźć w Planie jednowarstwowe

Wzorce Kalibracyjne XRF i Certyfikacja

Producenci OEM i dostawcy kontraktowi w całej Ameryce Północnej ufają wieloletniemu doświadczeniu Bowmana w precyzyjnych testach rentgenowskich w celu zapewnienia dokładności ich pomiarów. Bowman dostarcza folie jedno- i wielowarstwowe oraz twarde standardy dla wszystkich urządzeń i aplikacji XRF.

Dzięki certyfikacji analizatora XRF dokonujemy kalibracji i certyfikacji Państwa sprzętu XRF zgodnie ze wzorcami NIST*, a także potwierdzamy obecne Państwa wzorce referencyjne.

Procedury kalibracji XRF są przeprowadzane wewnętrznie w laboratorium Bowman akredytowanym zgodnie z ISO / IEC 17025.

*NIST

Usługi Kalibracji / Ponownej Certyfikacji