Wzorce kalibracyjne dla płytek drukowanych

Wzorce XRF

Firma Bowman dostarcza wzorce referencyjne dla precyzyjnej kalibracji dowolnej grubości powłoki XRF i systemu analizy pierwiastkowej.

Dostarczamy folie jedno i wielowarstwowe, jak również twarde standardy w każdej powszechnej grubości, dla aluminium, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, złota, żelaza, indu, ołowiu, niklu i niklu bezprądowego, palladu, platyny, rodu , srebro, tantal, cyna, tytan i cynk.

Bowman dostarcza pojedyncze i wielowarstwowe folie oraz twarde standardy dla wszystkich urządzeń i aplikacji XRF.

Folie 3 warstwowe Au / Pd / Ni (złoto / pallad / nikiel)
Au Pd Ni
μin mikronów μin mikronów μin mikronów
0.14 0.004 0.25 0.006 30 0.8
0.4 0.01 1 0.025 80 2
1 0.025 5 0.13 200 5
Au / Pd / Ni-P (złoty / pallad / bezprądowy nikiel) folie 3-warstwowe „ENEPIG” *
Au Pd Ni
μin mikronów μin mikronów μin mikronów
2 0.05 4 0.1 150 3.8
*% P to nominalnie 8% i nie ma certyfikatu
Folie Ag (srebrne)
μin um
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
100 2.5
150 3.8
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
600 15
800 20
1200 30
1500 37.5
2000 50
Folie Au (złoto)
μin um
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
30 0.8
40 1.0
50 1.3
60 1.5
70 1.8
80 2
100 2.5
120 3
150 3.8
200 5
250 6.3
300 7.5
Folie Cu (miedziane)
μin um
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1.0
100 2.5
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
700 17.5
800 20
900 22.5
1100 27.5
Folie Ni (nikiel)
μin um
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
30 0.8
40 1
50 1.3
60 1.5
80 2.0
100 2.5
120 3
150 3.8
200 5
250 6.3
320 8
400 10
500 12.5
600 15
700 17.5
800 20
900 22.5
1000 25
1200 30
Folia Ni-P (bezprądowe powłoki niklowe) bez certyfikowanego fosforu *
μin um %P % Ni
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
550 13.8 4 96
600 15 4 96
80 2 8 96
100 2.5 8 96
200 5 8 96
250 6.3 8 96
300 7.5 8 96
400 10 8 96
600 15 8 96
700 17.5 8 96
125 3.1 12 88
250 6.3 12 88
330 8.3 12 88
450 11.3 12 88
* Dla Ni-P z certyfikowanym% wag. P patrz Folie aluminiowe.
Folie Pd (pallad)
μin um
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
60 1.5
80 2
120 3
200 5
Folie Sn (cyna)
μin um
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
200 5
400 10
600 15
800 20
900 22.5
1200 30
1600 40
2400 60
3000 75
Folie 2 warstwowe (srebro/nikiel)
Ag Ni
μin mikronów μin mikronów
45 1.1 90 2.3
45 1.1 200 5
45 1.1 400 10
160 4 200 5
160 4 400 10
Folie 2 warstwowe Au / Ni (złoto / nikiel)
Au Ni
μin mikronów μin mikronów
2 0.05 100 2.5
4 0.1 60 1.5
4 0.1 100 2.5
4 0.1 160 4
4 0.1 240 6
10 0.25 60 1.5
10 0.25 300 7.5
10 0.25 350 8.8
20 0.5 30 0.8
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 100 2.5
40 1 230 5.8
40 1 400 10
60 1.5 120 3
80 2 120 3
80 2 300 7.5
90 2.3 180 4.5
100 2.5 200 5
Folie 2 warstwowe Au / Ni-P (Gold / Bezprądowe powłoki Niklowe) *
Au Skakać
μin mikronów μin mikronów
2 0.05 120 3
4 0.1 240 6
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 200 5
40 1
80 2
* - nominalna skład niklu bez użycia elektrolitu to 92% Ni 8% P
Folie 2 warstwowe Au / Pd (Złoto / Pallad)
Au Pd
μin mikronów μin mikronów
10 0.25 40 1
10 0.25 100 2.5
30 0.8 40 1
30 0.8 100 2.5
30 0.8 150 3.8
Folie 2 warstwowe Au / Ag (złoto / srebro)
Au Ag
μin mikronów μin mikronów
30 0.8 100 2.5
30 0.8 400 10
100 2.5 100 2.5
100 2.5 130 3.3
100 2.5 425 10.6
Folie 2 warstwowe Ni / Cu (nikiel / miedź)
Ni Cu
μin mikronów μin mikronów
200 5 200 5
200 5 500 112.5
300 7.5 300 7.5
500 12.5 200 5
Folie 2 warstwowe Rh / Ni (Rod / nikiel)
Rh Ni
μin mikronów μin mikronów
5 0.13 125 3.1
7 0.18 200 5
10 0.25 100 2.5
10 0.25 240 6
10 0.25 400 10
15 0.38 100 2.5
15 0.38 200 5
15 0.38 400 10
20 0.5 300 7.5
Folie 2 warstwowe Sn / Ni (cyna / nikiel)
Sn Ni
μin mikronów μin mikronów
50 1.3 150 3.8
50 1.3 400 10
180 4.5 150 3.8
180 4.5 400 10
Folie Au-Ag (złoto-srebrne)
μin mikronów % Au % Ag
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
2 0.05 50 50
4 0.1 50 50
40 1 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
2 0.05 90 10
4 0.1 90 10
Folie Au-Cu (złoto-miedź)
μin mikronów % Au % Cu
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
40 1 60 40
100 2.5 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 65 35
120 3 65 35
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
Folie Au-Sn (złoto-cyna)
μin mikronów % Au % Sn
80 2 80 20
120 3 80 20
200 5 80 20
320 8 80 20
400 10 80 20
500 12.5 80 20
800 20 80 20
Folie Cu-Sn (miedź-cyna)
μin mikronów % Cu % Sn
1000 25 95 5
2000 50 95 5
Folie Cu-Zn (miedź-cynk)
μin mikronów % Cu % Zn
100 2.5 63 37
200 5 63 37
500 12.5 63 37
Folia Ni-P (bezprądowe niklowanie) Certyfikowany fosfor*
μin mikronów %P % Ni
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
550 13.8 4 96
600 15 4 96
80 2 8 92
100 2.5 8 92
200 5 8 92
250 6.3 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
600 15 8 92
700 17.5 8 92
125 3.1 12 88
250 6.3 12 88
330 8.3 12 88
450 11.3 12 88
* Niecertyfikowane normy wt% P można znaleźć pod foliami jednowarstwowymi.
Folie Sn-Ag (Cyna-Srebro)
μin mikronów % Sn % Ag
80 2 95 5
100 2.5 95 5
200 5 95 5
520 13 95 5
100 2.5 97 3
200 5 97 3
400 10 97 3
800 20 97 3
Folie Sn-Ag -Cu (SAC)
μin mikronów % Sn % Ag % Cu
200 5 95 4 1
600 15 95 4 1
Folie Sn-Ag (Cyna-Srebro)
μin mikronów % Sn % Ag
160 4 40 60
520 13 40 60
200 5 60 40
500 12.5 60 40
70 1.8 90 10
100 2.5 90 10
200 5 90 10
520 13 90 10
100 2.5 97 3
200 5 97 3
500 12.5 97 3
8000 20 97 3
Folie Sn-Cu (cynowo-miedziane)
μin mikronów % Sn % Cu
200 5 95 5
400 10 95 5
800 20 95 5
200 5 99 1
400 10 99 1
Folie Sn-Pb (Cyna-Ołów)
μin mikronów % Sn % Pb
40 1 60 40
80 2 60 40
150 3.8 60 40
200 5 60 40
250 6.3 60 40
350 8.8 60 40
400 10 60 40
600 15 60 40
1000 25 60 40
1500 38 60 40
100 2.5 80 20
200 5 80 20
250 6.3 80 20
500 12.5 80 20
2700 17.5 80 20
60 1.5 90 10
100 2.5 90 10
200 5 90 10
250 6.3 90 10
350 8.8 90 10
450 11.3 90 10
550 13.8 90 10
700 17.5 90 10
100 2.5 97 3
200 5 97 3
400 10 97 3
500 12.5 97 3
800 20 97 3
100 2.5 99 1
200 5 99 1
400 10 99 1
500 12.5 99 1
Folie Sn-Zn (cynowo-cynkowe)
μin mikronów % Sn % Zn
650 16.3 20 80
480 12 30 70
320 8 40 60
200 5 70 30
400 10 70 30
400 10 92 8
Ni-P / Cu (bezprądowo niklowany / miedź) Certyfikowany fosfor
μin mikronów %P % Ni
150 3.8 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
500 12.5 8 92
700 17.5 8 92
1000 25 8 92
60 1.5 10 90
80 2 10 90
100 2.5 10 90
140 3.5 10 90
130 3.3 12 88
230 5.8 12 88
350 8.8 12 88
450 11.3 12 88
1200 30 12 88
Sn-Ni / Cu (cyna-nikiel / miedź)
μin mikronów % Sn % Ni
375 9.4 62 38
520 13 62 38
100 2.5 65 35
240 6 65 35
200 5 70 30
300 7.5 70 30
450 11.3 70 30
800 20 70 30
Sn-Pb / Cu (cyna-ołów / miedź)
μin mikronów % Sn % Pb
40 1 60 40
80 2 60 40
100 2.5 60 40
120 3 60 40
150 3.8 60 40
200 4 60 40
300 7.5 60 40
350 8.8 60 40
400 10 60 40
500 12.5 60 40
600 15 60 40
800 20 60 40
900 22.5 60 40
1000 25 60 40
40 1 90 10
60 1.5 90 10
80 2 90 10
100 2.5 90 10
150 3.8 90 10
200 4 90 10
250 6.3 90 10
300 7.5 90 10
350 8.8 90 10
400 10 90 10
450 11.3 90 10
600 15 90 10
700 17.5 90 10
800 20 90 10
1000 25 90 10

Wzorce Kalibracyjne XRF i Certyfikacja

Sklepy z PCB, producenci OEM i dostawcy kontraktowi w Ameryce Północnej ufają dziesięcioletniemu doświadczeniu Bowmana w precyzyjnych testach rentgenowskich w celu zapewnienia dokładności ich pomiarów. Bowman dostarcza folie jedno- i wielowarstwowe oraz twarde standardy dla wszystkich urządzeń i aplikacji XRF.

Dzięki certyfikacji analizatora XRF dokonujemy kalibracji i certyfikacji Państwa sprzętu XRF zgodnie ze wzorcami NIST*, a także potwierdzamy obecne Państwa wzorce referencyjne.

Procedury kalibracji XRF są przeprowadzane wewnętrznie w laboratorium Bowman akredytowanym zgodnie z ISO / IEC 17025.

*NIST

Usługi Kalibracji / Ponownej Certyfikacji